BORDEROURI NOTARE EXAMEN – PROBA SCRISĂ ADMINISTRATOR ÎN CADRUL BAZEI SPORTIVE „OLIMPIA” ŞI INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL IA ÎN CADRUL BIROULUI STRUCTURĂ SPORTIVĂ ŞI PROBA PRACTICĂ ÎNGRIJITOR ÎN CADRUL COMPLEX HIPODROM