Anunţ depunere ofertă în SEAP nr. ADV1212928/11.05.2021, având ca obiect „Invitaţie de participare Anexa 2 – în vederea achiziţionării de servicii de analize medicale – testare rapidă antigen SARS Cov 2”