Proces verbal selecţie dosare angajare CSM Ploieşti – paznic şi îngrijitor Complex Hipodrom