Anunţ depunere ofertă în SEAP nr. ADV1086223, având ca obiect „Servicii de verificare instalaţie de semnalizare, alarmare, alertare incendiu şi ventilare, evacuare fum şi gaze + Anexa A”