Rezultat proba scrisă examen de promovare în grad profesional imediat superior – biroul achiziţii publice