Selecţie dosare de înscriere la examenul de promovare din grad profesional I în grad profesional IA, în cadrul Biroului Achiziţii Publice