Borderou notare proba scrisă concurs angajare Şef Serviciu Financiar Contabilitate