Precizări şi documente legate de Legea 544/2001, privind accesul la informaţiile de interes public, modificată şi completată