Proces verbal selecţie dosare concurs Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Secretariat