Procese verbale selecţie dosare – inspector de specialitate gradul IA în cadrul Biroului Structură Sportivă, administrator în cadrul Bazei Sportive „Olimpia” şi îngrijitor în cadrul Complex Hipodrom