Proces verbal selecţie dosare şef serviciu financiar contabilitate CSM Ploieşti