Borderou notare proba scrisă – şef serviciu financiar contabilitate