Procese verbale selecţie dosare posturi vacante Complex Hipodrom