Anunţ depunere ofertă în SEAP nr. ADV1212550/10.05.2021, având ca obiect „Servicii de verificare instalaţie de semnalizare, alertare incendiu şi de verificare instalaţie de ventilare, evacuare fum şi gaze + Anexa”