Proces verbal selecţie dosare angajare CSM Ploieşti – Inspector Achiziţii Publice şi Inspector Serviciul Financiar Contabilitate