Hipodromul Ploieşti: întâlnire cu proprietarii de cai pe tema schimbărilor pentru 2018!

Hipodromul Ploieşti: întâlnire cu proprietarii de cai pe tema schimbărilor pentru 2018!

În această dimineaţă, la Hipodrom a avut loc o întâlnire cu proprietarii de cai, în cadrul căreia s-a discutat în special pe tema schimbărilor ce ar trebui făcute pentru îmbunătăţirea activităţii de pe hipodrom. În prezenţa coordonatorului activităţii de pe Hipodrom, Lucian Rădulescu, şi a şefului Complexului Hipodrom, Claudiu Coman, s-au dezbătut problemele care s-au ivit de-a lungul acestui prim an de întreceri hipice, convenindu-se că Regulamentul curselor de trap trebuie să fie revizuit şi îmbunătăţit.

Pentru aceasta, atât conducerea Hipodromului Ploieşti, cât şi proprietarii de cai vor face o serie de propuneri către Agenţia Naţională pentru Zootehnie, cea care întocmeşte regulamentul, pentru ca, din 2018, să fie eliminate sau îmbunătăţite articolele din cauza cărora s-au ivit probleme în ultimul an. Printre modificările importante se doreşte ca în noul regulament să se stipuleze clar că handicapeurul este cel care stabileşte grilele de start ale curselor.

Tot astăzi, la propunerea Comisiei de Arbitri şi a proprietarilor de cai, s-a stabilit ca ultimele două reuniuni din 2017 să fie pe 10 şi 17 decembrie, cea de-a doua fiind devansată cu o săptămână faţă de programarea iniţială.